Komornik Sądowy Kamila Kociuga

Kamila Kociuga to łódzki komornik z 9-letnim stażem na rynku. Prowadzi usługi zmierzające do wyegzekwowania należnych środków od dłużnika na rzecz wierzyciela, zarówno tych finansowych, jak i tych niefinansowych. Korzysta z ogólnopolskich baz danych, służących do określenia majątku dłużnika, również tego utajonego. Prowadzi swoje usługi również za pośrednictwem platformy Komornik Online w celu sprawnego kontaktu z klientem. W świetle prawda rozpoczyna postępowanie komornicze w momencie zawiadomienia zobowiązanego o wszczęciu egzekucji na podstawie posiadanej klauzuli wykonalności. Dodatkowo przyjmuje sprawy dotyczące niepłaconych alimentów, spisy inwentarza, spisu stanu faktycznego majątku, a także zabezpieczania roszczeń i prowadzenia sprzedaży publicznej.

Nazwa Kancelaria komornicza Kamila Kociuga
adres: ul. Dąbrowskiego 17a II p.
93-177 Łódź
telefon: 42 205 98 48 / 505-426-036
strona: komornikkociuga.pl
adres e-mail: lodz.kociuga@komornik.pl